Pravidelné kvartální dopisy

pro naše klienty

Q2/2021 – Návrat do reality

Q1/2021 – Nastupující adopce DeFi